Kalapüügist Silma Looduskaitsealal
Kalapüügist Silma Looduskaitsealal

Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal.

Silma looduskaitsealal antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte järgmistele veekogudele:

1) Sutlepa meri  2) Saunja laht

Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on harrastuskalapüük keelatud 1. märtsist 30. juunini.

Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks lihtkäsiõngega, käsiõngega, spinninguga, lendõngega ja sikutiga.

Silma looduskaitsealal on 2012. aastal harrastuslikul kalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

Harrastuskalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest on käesoleva paragrahvi lõikes üks nimetatud ühepäevaseks perioodiks on 6 eurot - kalastuskaardi saab osta allolevalt lingilt.

www.pilet.ee